logo-504.png
Tổng thầu EPC
Tư vấn khảo sát thiết kế các dự án
Kinh doanh vật tư, thiết bị điện
Sản xuất
Cho thuê cho bãi lưu trữ
T

Tổng thầu EPC

 • Hạ tầng lưới điện 110kV
 • Solar Farm, Solar Rooftop
 • Hạ tầng viễn thông
T

Tư vấn khảo sát thiết kế các dự án

 • Hạ tầng lưới điện 110kV
 • Solar Farm, Solar Rooftop
 • Hạ tầng viễn thông
K

Kinh doanh vật tư, thiết bị điện

 • Vật tư, thiết bị hạ tầng lưới điện
 • Vật tư, thiết bị điện Mặt Trời
 • Vật tư, thiết bị hạ tầng viễn thông
S

Sản xuất

 • Cột thép, xà thép
 • Trụ bê tông ly tâm, khuông đúc sẵn
 • Tủ bảng điện, thang máy cáp
 • Kết cấu thép công trình
C

Cho thuê cho bãi lưu trữ

 • Lưu trữ vật tư, thiết bị hạ tầng lưới điện
 • Lưu trữ vật tư, thiết bị điện Mặt Trời
 • Lưu trữ vật tư, thiết bị hạ tầng viễn thông