logo-504.png

Nhà máy thủy điện KrôngPa 2

504 Power đã thực hiện Dự án Nhà máy thủy điện Krông Pa 2 từ năm 2016-2019 cho chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Gia Lâm với phạm vi công việc như sau: - Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư và lập thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán dự án Đường dây 110kV và Trạm biến áp nâng 6,3/22/110kV – 25MVA đấu nối - Cung cấp vật tư thiết bị, lắp đặt và thi công xây dựng công trình (đối tác với Công ty Cổ phần Cơ khí Hà Giang Phước Tường)

Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối Sơn Trà – Đà Nẵng

Từ năm 2017-2022, Công ty TNHH MTV Năng Lượng 504 (504 Power) đã thực hiện Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối quận Sơn Trà – Đà Nẵng, thuộc Dự án Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 (PSL3) vay vốn Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cho chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Trung với phạm vi công việc bao gồm: - Tư vấn khảo sát xây dựng. - Lập thiết kế bản vẽ thi công - Tổng dự toán

Đấu nối 110kV sau TBA 220kV Lao Bảo

Từ 2017-2020, 504 Power đã thực hiện Dự án Đấu nối 110kV sau TBA 220kV Lao Bảo tại tỉnh Quảng Trị cho Chủ Đầu Tư – Ban QLDA Lưới điện miền Trung với phạm vi công việc bao gồm: - Tư vấn khảo sát xây dựng - Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng - Lập thiết kế - dự toán

Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối Bình Định

Vào năm 2019, Công ty TNHH MTV Năng Lượng 504 (504 Power) đã thực hiện Tiểu dự án: Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối tỉnh Bình Định, thuộc Dự án: Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 (PSL3) vay vốn Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cho Chủ Đầu Tư – Ban QLDA Điện nông thôn miền Trung.

Nâng cao khả năng mang tải ĐZ 110kV Đăk Hà – Kon Tum

Vào ngày 30 tháng 10 năm 2019 Công ty 504 Power cùng Chủ Đầu Tư –  Tổng công ty Điện lực miền Trung hoàn tất dự án Nâng cao khả năng mang tải ĐZ 110kV Đăk Hà - Đăk Tô.

Trạm biến áp 110kV Tây Sơn và đấu nối

504 Power đã thực hiện Dự án Trạm biến áp 110kV Tây Sơn và đấu nối cho Ban QLDA Lưới điện miền Trung vào năm 2018 với phạm vi công việc như sau: – Tư vấn khảo sát xây dựng – Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng – Lập thiết kế xây dựng công trình

Trạm 110kV VSIP và đấu nối

504 Power đã thực hiện Gói thầu: Khảo sát xây dựng, lập BCNCKT và lập thiết kế - dự toán, thuộc dự án Trạm 110kV VSIP  và đấu nối. Phạm vi công việc: + Tư vấn khảo sát xây dựng + Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và lập thiết kế - dự toán

Trạm 110kV Ea Soup và đấu nối

Vào tháng 12 năm 2019, 504 Power cùng Chủ Đầu Tư – Ban QLDA Lưới điện miền Trung hoàn tất cấp điện Gói thầu Khảo sát xây dựng, lập BCNCKT và lập thiết kế - dự toán , thuộc dự án Trạm 110kV Ea Soup và đấu nối Phạm vi công việc: - Tư vấn khảo sát xây dựng - Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và lập thiết kế - dự toán

Nâng công suất Trạm biến áp 110kV An Đồn

504 Power đã được Chủ Đầu Tư – Ban QLDA Lưới điện miền Trung trao Gói thầu Khảo sát xây dựng, lập BCNCKT và lập thiết kế - dự toán, thuộc dự án Nâng công suất Trạm biến áp 110kV An Đồn. Phạm vi công việc: + Tư vấn khảo sát xây dựng + Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và lập thiết kế - dự toán